Pwy yw DC?

Mae Dyfroedd Cymru (DC) yn gymuned o ymgyrchwyr annibynnol ar gyfer deddfwriaeth sy’n corffori hawliau cyhoeddus i fynediad cyfrifol i ddyfrffyrdd mewndirol yng Nghymru.

Mae cymuned Dyfroedd Cymru’n cynnwys ystod eang o ddefnyddwyr y dyfroedd gan gynnwys nofwyr, cerddwyr, adarwyr, ffotograffwyr a chychwyr. Gall aelodau o’r gymuned fod naill ai’n unigolion neu ynteu’n aelodau o grwpiau a sefydliadau o bob math.

Saif Dyfroedd Cymru - DC - dros fynediad cyfrifol a chynaliadwy i Ddyfroedd Cymru ar gyfer pawb, yn rhydd o gyfyngiadau diangen, wrth barchu'r amgylchedd, bywyd gwyllt a phobl eraill. Credwn fod y rhai sy’n defnyddio’r dyfroedd ar gyfer hamddena’n medru cydfyw’n llwyddiannus heb wrthdaro.

Penderfynasom sefydlu cymuned annibynnol am ein bod yn gweld angen cynrychioli’r cyhoedd sy’n dymuno mwynhau hamddena ar Ddyfroedd Cymru, boed hynny fel unigolion neu fel aelodau o glybiau neu sefydliadau.

Os ydych chi’n mwynhau hamddena ar Ddyfroedd Cymru, ynddynt neu ar eu pwys ac yn credu y dylai pawb gael rhannu’n treftadaeth naturiol, mae cymuned “Dyfroedd Cymru” yn ddelfrydol i chi!