Beth allaf i ei wneud?

Sut y medrwch chi helpu Dyfroedd Cymru

Mae nifer o ffyrdd i helpu ymgyrch “Dyfroedd Cymru - DC”:

Dywedwch eich dweud

Ymunwch â thrafodaethau ar Weplyfr, Trydar a LinkedinDewch yn ymgyrchydd gweithga

Cewch roi gymaint neu cyn lleied o amser a fynnoch chi. Recriwtio aelodau eraill o’r ymgyrch, ysgrifennu at Aelodau Cynulliad neu nifer o gyfleoedd a godo o bryd i’w gilyd

Cysylltwch â DC am ragor o wybodaeth

Dewch yn noddwr

Rheolir yr ymgyrch yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser am ddim. Os hoffech noddi unrhyw agwedd ar yr ymgyrch, cysyllter â DC.

Cysylltwch â DC am ragor o wybodaeth